Menu
A+ A A-

AlgoClear – środek specjalistyczny przeciw glonom (płynny algicyd)

AlgoClear – środek specjalistyczny przeciw glonom (płynny algicyd)

Zakres zastosowania

AlgoClear został stworzony aby osłabić masowy rozwój i jednostronne rozmnażanie się glonów w stawach ozdobnych i biotopach. Preparat glonobójczy AlgoClear przyniesie zadowalające efekty szczególnie przy rozwoju glonów jednokomórkowych (zabarwiają wodę na zielono) i nitkowatych (do ich szybkiego usunięcia zaleca się środek AlgoLon®), ale także przy prewencji i zapobieganiu rozwoju sinic. Masowy rozwój rozwój glonów świadczy o zachwianiu równowagi biologicznej. Przyczyną takiego zakłócenia jest najczęściej zbyt duża zawartość substancji odżywczych, przy której normalnie nieszkodliwe związki takie jak fosforany i azotany prowadzą do silnego rozwoju glonów a w konsekwencji do niekorzystnych warunków środowiskowych aż do wymierania ryb i roślin. Kiedy ciągle dostarczana jest duża ilość fosforanów i azotanów, może okazać się, że działanie AlgoClear nie zawsze będzie skuteczne. W takich sytuacjach pomaga jedynie ograniczenie dopływu substancji odżywczych, czyli redukcja fosforanów. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie naszego produktu SeDox.

 

Działanie

AlgoClear nie niszczy glonów "chemiczną maczugą", lecz redukuje rozwój glonów przez to, że odbiera glonom niewidoczne dla ludzkiego oka a istotne dla rozwoju glonów pasmo światła słonecznego. Jego inny składnik sprawia, że glony nie są w stanie przyjmować niezbędnych do życia substancji odżywczych. Na skutek odebrania światła i pożywienia glony głodnieją powoli, dzięki czemu zanieczyszczenie stawu jest mniejsze, niż w przypadku nagłego wytępienia glonów. Wpływa to korzystnie na równowagę biologiczną stawu ogrodowego, ponieważ AlgoClear ogranicza szkodliwe oddziaływanie przemiany materii glonów dzięki inteligentnej kombinacji czynnych składników. Unika się w ten sposób ogromnych nakładów na utrzymanie twardości węglanowej przy dużym obciążeniu glonami oraz znaczących wahań odczynu pH. Stosując regularnie AlgoClear zapobiega się efektywnie ponownemu rozwojowi glonów i stwarza się warunki dla zdrowej równowagi biologicznej w wodach. Przy stosowaniu AlgoClear należy wyłączyć lampę UV!

Zastosowanie

a) Optymalny czas stosowania
AlgoClear jest najskuteczniejszy, kiedy stosuje się go w początkowej fazie rozwoju glonów. Zakwity glonów
występują najczęściej wiosną. Dodatkowo można powtórzyć zabieg latem i jesienią. AlgoClear
powinno się wprowadzać wcześnie rano, gdyż podczas dziennej przemiany materii glonów najlepiej
wchłaniane są składniki czynne preparatu.

b) Sposób stosowania
Wyliczoną ilość AlgoClear należy rozpuścić w 10 razy większej ilości wody i równomiernie rozprowadzić
w stawie. Aby zoptymalizować skuteczność, można rozłożyć dawkę wprowadzaną do stawu na dwa dni
następujące po sobie.

c) Dozowanie:

  • W początkowym stadium rozwoju glonów jak również prewencyjnie: 50 ml AlgoClear na 1.000 litrów (= 1 m³) wody w stawie.
  • Zalecamy powtórzenie zabiegu dwa do trzech tygodni później (50 ml AlgoClear na 1.000 litrów wody w stawie), aby zwiększyć skuteczność preparatu i zwalczyć rozwijające się formy przetrwalnikowe.
  • Przy silnym rozwoju glonów zaleca się dozowanie po 50 ml/m³ w dwóch następujących po sobie dniach.
  • Przy wystąpieniu sinic konieczne jest specjalne dozowanie: należy potraktować wodę w stawie przez pięć kolejnych dni jedną piątą normalnej dawki (10 ml na 1.000 litrów wody).

Zalecenia

a) Wzajemne oddziaływanie z innymi produktami
Z programu pielęgnacyjnego firmy Lavaris Lake: Preparaty w proszku do pielęgnacji stawu należy stosować w miarę możliwości przed zastosowaniem AlgoClear, gdyż po dodaniu ich bezpośrednio po stosowaniu AlgoClear mogą obniżać jego działanie. Po zastosowaniu AlgoClear zaleca się minimum 48 godzin przerwy.
Inne środki do pielęgnacji stawu: wcześniejsze zastosowanie torfu, słomy, ekstraktu słomy, preparatów humusowych i podobnych obniża skuteczność AlgoClear i może prowadzić w konsekwencji do zmętnienia i zbrązowienia wody.

b) Ograniczona skuteczność
Przy odczynie wody ponad pH 8,5 zanika skuteczność AlgoClear. Dlatego w takim przypadku zaleca się przed użyciem AlgoClear obniżenie wartości odczynu przy pomocy OptiLake z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake (przy pH > 9 przed OptiLake zastosować najpierw pH-Minus). Zalecamy regularne kontrole parametrów wody, jak pH, KH i zawartość azotynów, przy pomocy zestawu testowego zawartego w walizce AquaCheck.

c) Oddziaływanie na organizmy żywe
Przy wielokrotnym przedawkowaniu AlgoClear życie i zdrowie zwierząt i roślin w stawie może być zagrożone!
W taki przypadku dodanie OptiLake skutkuje daleko idącą neutralizacją substancji czynnych preparatu
AlgoClear. Podczas stosowania nie trzeba wyjmować ryb ze stawu. Woda ze stawu nadaje się do
podlewania ogrodu także po zabiegu AlgoClear.

Wskazówka
Niektóre sinice obumierając wydzielają toksyczne związki, które mogą mieć znaczący wpływ na żywe organizmy w stawie. Radzimy przy zwalczaniu sinic lub w przypadku wątpliwości zastosować się do zaleceń specjalnego dozowania.
Kiedy już wiosną zasiedlimy odpowiednio dużo bakterii w stawie, możemy uniknąć masowego rozwoju glonów. Szczególnie aktywne bakterie do stawu znajdują się w dużym stężeniu w naszym preparacie ClearLake. Przyczyną masowego rozwoju glonów jest zawsze zbyt wysokie stężenie fosforanów. Przy pomocy preparatu SeDox można trwale związać fosforany, najważniejszą substancję odżywczą dla glonów w stawie, i w ten sposób usunąć je z obiegu wody. Dlatego zalecamy stosowanie już jesienią / zimą / wiosną oraz także bezpośrednio po zwalczeniu glonów, aby nie pozostawiać w wodzie fosforanów jako substancji odżywczej dla glonów.

Opakowania handlowe

Na rynku dostępne są następujące wielkości opakowań AlgoClear: 1 l, 5 l, 10 l, 50 l, 100 l.
Składować w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze powyżej zera!
Chronić przed dziećmi!

• ŚRODKI GLONOBÓJCZE STOSOWAĆ BEZPIECZNIE. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY
• KONIECZNIE PRZECZYTAĆ OZNACZENIE I INFORMACJE O PRODUKCIE!

baua-Nr.: N-12249

 

Login or Register