Menu
A+ A A-

OxyActive – natychmiastowa pomoc przy krytycznym braku tlenu

OxyActive – natychmiastowa pomoc przy krytycznym braku tlenu

Zakres zastosowania

OxyActive służy do przeciwdziałania krytycznemu brakowi tlenu, który w stawach ogrodowych i w biotopach może doprowadzić do śnięcia ryb i do regulacji zawartości tlenu w wodach. Przy silnym zamuleniu i powstawaniu osadu gnilnego OxyActive może przeciwdziałać powstawaniu toksycznych gazów. Brunatne osady na dnie stawu, których następstwem jest "zakwit glonów", z reguły znikają szybko. Potencjał biologicznego samooczyszczania biotopu stawu na trwałe poprawia się.

 

Działanie

OxyActive natychmiast uwalnia niezbędny do życia tlen. Na skutek dużej zawartości substancji odżywczych może dochodzić w ciepłych porach roku do "zakwitu glonów", które obumierając opadają na dno stawu, tworzą tam osady mułowe i rozkładane są przez bakterie zużywające tlen. Poprzez to może do niebezpiecznego deficytu tlenu w biotopie. OxyActive reguluje zawartość tlenu w wodzie i wspomaga w ten sposób zdrowy rozkład resztek bez powstawania toksycznych gazów takich jak amoniak i siarkowodór. Bakterie rozkładające osad mogą działać o wiele efektywniej, ponieważ mają do dyspozycji dostatecznie dużo tlenu. OxyActive zapobiega w ten sposób wywróceniu równowagi biologicznej w biotopach i stabilizuje równocześnie dzięki specjalnej kombinacji środków aktywnych równowagę biologiczną. W przypadku wody zabarwionej lekko na żółto lub brązowo OxyActive sprawia, że wzrasta jej przejrzystość i jakość.

Zastosowanie

a) Optymalny czas stosowania
OxyActive powinno się stosować latem, przy utrzymującej się ciepłej pogodzie i podczas silnego rozwoju glonów, względnie gdy resztki glonów gromadzą się na dnie. Ponadto stosowanie tego środka zalecane jest przy krytycznym braku tlenu w wodzie (np. kiedy ryby łapią powietrze znad wody).

b) Sposób stosowania
OxyActive trzeba rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni stawu, nie rozpuszczać wcześniej w wodzie. Filtry i inne urządzenia mogą pozostawać włączone podczas stosowania środka. OxyActive nie można wsypywać do lei wlotowych filtrów!

c) Dozowanie:
100 g OxyActive na 1.000 litrów (1 m³) wody w stawie.

Zalecenia

a) Wzajemne oddziaływanie z innymi produktami
Z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake:
Produkty w płynie można stosować albo jeden dzień przed albo po zastosowaniu OxyActive. Produkty w proszku z programu Lavaris Lake można zawsze stosować wraz z OxyActive.

b) Działanie na organizmy żywe
Zastosowanie OxyActive w opisanej dawce nie zagraża florze i faunie. Ryby i pozostali mieszkańcy stawu mogą pozostać w nim podczas rozsypywania. Woda po zastosowaniu OxyActive może być bez problemu używana do podlewania ogrodu.

c) Przeciwskazania
OxyActive nie może być stosowany, gdy odczyn przekracza pH 9,0! W takim przypadku należy przed użyciem OxyActive obniżyć odczyn przy pomocy pH-Minus z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake.

Opakowania handlowe

OxyActive dostępne jest w następujących opakowaniach:1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg
Składować w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej zera!
Chronić przed dziećmi!

Login or Register